Mariek Martens
Mariek Martens
Oprichter - vastgoedmakelaar
BIV 512950
Erkend schatter-expert: 005241254449
011 23 11 01
Carine Schrijvers
Carine Schrijvers
Manager vastgoed
BIV 518261
011 23 11 01
Robby Lenaerts
Robby Lenaerts
Vastgoedmakelaar
BIV 518286
011 23 11 01
Ine Kusters
Ine Kusters
Commercieel medewerker
011 23 11 01
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 512950 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be