Mijn huurder betaalt niet, wat nu?

Als verhuurder van een woning is het een grote bron van stress wanneer je huurder niet op tijd betaalt. Het kan financiële problemen veroorzaken en je plannen in de war sturen. In deze blog bespreken we enkele stappen die je kan nemen, als je te maken krijgt met een huurder die niet betaalt. Wanneer je vastgoed wordt beheerd door een rentmeester zal jij je als eigenaar minder zorgen hoeven te  maken. 

De rol van de Optie M rentmeesters bij wanbetaling

De rentmeesters van Optie M zijn een waardevolle partner voor jou als verhuurder, vooral wanneer  een huurder niet betaalt. In het geval van wanbetaling zal Optie M voor jou wanbetalers professioneel opvolgen en de nodige acties ondernemen.

1.     Professioneel advies en begeleiding

Onze rentmeesters hebben een uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en de wet- en regelgeving met betrekking tot huurcontracten. Wanneer je te maken krijgt met een huurder die niet betaalt, adviseren we jou over de stappen die je moet nemen om het probleem aan te pakken. Optie M hanteert een strikte betalingsprocedure. 

2.     Preventieve maatregelen

Om toekomstige problemen te voorkomen zijn preventieve maatregelen nodig. We starten met een goede matching en maken vervolgens een waterdicht huurcontract op dat duidelijk de rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder vastlegt. In dit huurcontract worden heldere afspraken over de betalingsvoorwaarden gemaakt. 

3.     Inning van achterstallige betalingen

De rentmeesters van Optie M innen de achterstallige betalingen van de huurder volgens de geldende huurovereenkomst. We nemen proactief contact op met de huurder en stellen betalingsregelingen voor. Indien nodig nemen we juridische stappen om het verschuldigde bedrag te innen. Onze rentmeesters hebben de ervaring, en kennis, om het proces efficiënt en professioneel af te handelen. Hierdoor creëren wij meer gemoedsrust voor jou.

4.     Juridische stappen

Als de huurder herhaaldelijk in gebreke blijft en er geen oplossing wordt gevonden via onderhandelingen, kunnen onze rentmeesters juridische stappen ondernemen namens de eigenaar. Dit kan via een gerechtelijke procedure om de achterstallige betalingen te innen of om de beëindiging van de huurovereenkomst te verkrijgen.

5.     Advies en bemiddeling

De rentmeesters van Optie M zullen altijd eerst bemiddelen tussen jou en de huurder om zo tot een aanvaardbare oplossing voor alle partijen te komen. Wanbetalingen worden door de juiste aanpak  voorkomen.

De rentmeesters van Optie M ontzorgen jou!

Ben je op zoek naar meer gemoedsrust en meer tijd?  Schakel optie M in zodat wij het volledig verhuurbeheer voor jou kunnen doen. Kies voor een rentmeester die bij jou past.

Neem vandaag nog contact op en ontdek onze aanpak.